bedrijfsgroei.biz

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Groeikracht, het Bedrijfsgroeiprogramma, De Mastermind en de groei events zijn activiteiten van Bedrijfsgroei.biz. We organiseren soms ook trainingen, seminars, events, masterclasses en gelijksoortige bijeenkomsten — hierna tezamen genoemd ‘losse bijeenkomsten’.

Als er te weinig aanmeldingen zijn, behouden we ons het recht voor om een losse bijeenkomst te annuleren. In dat geval krijgen de reeds aangemelde deelnemers natuurlijk de keuze om: op een andere datum de bijeenkomst alsnog te volgen, of om het deelnamebedrag volledig terug te krijgen.

Onze online trainingen en programma’s kunnen niet worden geannuleerd.

We doen ons best om dat te voorkomen, maar indien echt nodig kunnen we de locatie van bijeenkomsten wijzigen.

Je kunt je deelname aan een losse bijeenkomst verplaatsen naar een andere al geplande datum. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.

Bij annuleren wordt altijd 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Het is natuurlijk wel mogelijk om je bij een losse bijeenkomst door een collega te laten vervangen.

Na je inschrijving sturen we je een factuur voor je deelname. Het volledige factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden en in elk geval vóór aanvang van een bijeenkomst.

Deelnemers die niet op tijd hebben betaald, kan de toegang tot een bijeenkomst worden ontzegd.

Bedrijfsgroei.biz kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna we je het volledige factuurbedrag zullen terugbetalen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden van Bedrijfsgroei.biz beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Bedrijfsgroei.biz, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Bedrijfsgroei.biz is een handelsnaam van Blunt Corporation

Gratis mini-boekje:
‘7 Groeigeheimen van topondernemers’

Auteur
Taco Oosterkamp

Wat is volgens Richard Branson het geheim van zijn succes? (Het zijn er eigenlijk twee…) Waarom zou Uber nooit zijn gestart zonder een film over Barcelona van een 70-jaar oude regisseur? En hoe laat Google-oprichter Sergey Brin zijn bedrijf zo hard groeien… door middel van een gespannen koord?

Download je e-book

al 3.214 downloads!

Ik ging van 60 uur naar 8 uur per week. En had opeens veel meer tijd voor belangrijke dingen.

Taco Oosterkamp is ont-zet-tend praktisch. En voor iemand die zoveel weet, verrassend sympathiek.

Je kunt meteen aan de slag met Taco’s tips. Herkenbaar, to-the-point en direct tijdbesparend. Ik raad het iedereen aan.